Fizikalna terapija - vrste i primena

Fizikalna medicina i rehabilitacija je medicinska disciplina koja izučava biološko delovanje raznih oblika fizičke energije (svetlost, toplota, elektricitet, zvuk, magnetizam, mehanička energija, prirodni lekoviti činioci i dr.), kao i njenu primenu u zdravih, obolelih ili povređenih ljudi s ciljem da se sposobnosti osobe razviju do njenih maksimalnih ili optimalnih fizičkih, fizioloških i psihosomatskih mogućnosti.

Ordinacija Herodikus je opremljena najkompletnijom i najmodernijom medicinskom opremom za fizikalnu terapiju renomiranih proizvođača. pružićemo vam nivo usluge kakav možete da očekujete u svim licenciranim medicinskim centrima u EU i SAD.

Primena fizikalne terapije:

Laser

Fascinantno otkriće xx veka!

Laserska svetlost je stimulisana emisija elektromagnetnog zračenja iz spektra nejonizujućeg zračenja. To je veoma usmeren snop koherentne monohromatske svetlosti. U fizikalnoj medicini se koriste laseri male snage koji ostvaruju biostimulativni efekat bez termičkog efekta i bez morfoloških promena obasjanog tkiva. Koriste sonde sa diodama iz nevidljivog dela spektra (830 nm) koje uz povećanu izlaznu snagu (iznad 150 mw) imaju znatno veću dubinu prodiranja svetlosti (do 40-60mm) i time omogućavaju tretmane na dubljim delovima tela.

Terapijska dejstva lasera su:
 • Snažno analgetsko (dejstvo protiv bola),
 • Snažno antiinflamatorno, antiedematozno (protiv upale i bola),
 • Izrazito biostimulativno dejstvo (regeneriše – obnavlja tkiva).
 • Značajno i brzo dejstvo na smanjenje bola
 • Može se primeniti u akutnoj fazi jer je atermička procedura – ne zagreva tkiva!
 • Pozitivan uticaj na regeneraciju kosti, regeneraciju perifernih nerava, mišićnih vlakana i kože.
Indikacije za primenu lasera su brojne:
 • Bolni sindromi,
 • Povrede zglobova, ligamenata, tetiva i mišića,
 • Prelomi kostiju,
 • Sportske povrede,
 • Cervikalni i lumbalni sindrom,
 • Zapaljenske reumatske bolesti (reumatoidni artritis, psorijatični artritis, giht,…),
 • Degenerativna reumatska oboljenja kičmenog stuba (spondiloza) i perifernih zglobova (gonartroza, koksartroza, artroze sitnih zglobova šake)
 • Vanzglobni reumatizam (zapaljenje mekih tkiva oko zglobova ),
 • Periartritis ramena-sindrom bolnog ramena,
 • Peritrohanteritis – periartritis kuka
 • Tendinitisi, entezopatije, burzitisi,
 • Fibromialgija,
 • Sindrom karpalnog tunela i tarzalnog tunela (kompresivne neuropatije),
 • Radikulopatije,
 • Neuralgije (neuralgija trigeminusa, postherpetična neuralgija),
 • Rane koje sporo zarastaju (varikozni ulkusi), opekotine.

Magnetoterapija (EMP)

Primena niskofrekventnog elektromagnetnog polja u lečenju.

Elektromagnetno polje deluje na nivou ćelije (na njene fizičke osobine, hemijske i biološke procese u ćeliji) iz čega proističu mnogobrojna terapijska dejstva na ceo organizam.

Terapijska dejstva su:
 • Antiflogističko (antiinflamatorno – protiv zapaljenja),
 • Analgetičko (smanjenje osećaja bola),
 • Antiedematozno dejstvo (smanjenje otoka),
 • Poboljšava oksigenaciju tkiva, sadržaj kiseonika u tkivima se povećava i do 200% u odnosu na startne vrednosti.
 • Poboljšava metabolizam,
 • Poboljšava protok krvi i limfe,
 • Stimuliše regeneraciju tkiva,
 • Stimuliše osteogenezu – obnavljanje koštanog tkiva,
 • Smanjuje tonus spastičnih mišića,
 • Stimuliše imunološki sistem (jača odbrambene snage organizma).
Terapija izbora za mnogobrojna bolna stanja i patologije:
 • Ubrzanje zarastanja kostiju nakon preloma – stimulacija stvaranja kalusa
 • Moguća primena i za vreme gips-imobilizacije
 • Moguća primena i pri postojanju metala u tkivu
 • Snažno antiedematozno dejstvo (smanjenje otoka) i analgetsko dejstvo (smanjenje osećaja bola)
Indikacije za primenu EMP su:
 • Prelomi kostiju koji sporo zarastaju
 • Povrede zglobova, ligamenata, tetiva i mišića
 • Algodistrofični sindrom -sudekova bolest
 • Osteoporoza
 • Poremećaji periferne cirkulacije
 • Trofičke lezije zbog poremećaja arterijske i venske cirkulacije (varikozni ulkusi- ulcus cruris)
 • Zapaljenjska i degenerativna reumatološka oboljenja, kao i vanzglobni reumatizam
 • Radikulopatije
 • Neuritisi i polineuropatije
 • Hronična zapaljenja ženskih polnih organa
 • Psorijaza, ekcem
 • Astma i hronična opstruktivna bolest pluća

Sonoterapija

Terapijski ultrazvuk (UZ)

U terapijske svrhe koristi se ultrazvuk frekvencije od 1 do 3 mhz. sonoforeza (unošenjem leka putem uz kombinuje se dejstvo leka i samog uz).

Najvažniji terapijski efekti UZ su:
 • Analgetičko dejstvo (protiv bola),
 • Antiinflamatorno ( protiv zapaljenja),
 • Smanjuje spazam (“grč”) mišića,
 • Povećava lokalnu cirkulaciju, smanjenje otoka i depozita kalcijuma u sluznim kesama i drugim tkivima,
 • Deluje reparatorno ( pospešuje zarašćivanje tetiva posle povreda i sutura ),
 • Poboljšava ekstenzibilitet tj. rastegljivost ožiljnog tkiva jer ima dublji toplotni efekat na zglobne kapsule, ligamente i tetive (zato se koristi – kod kontraktura zglobova i kao uvod u vežbe istezanja, kao i kod ožiljaka).
elektroterapija

Elektroterapija

Primena električne energije u cilju lečenja

Ruske ili “kocove” struje

Ruske ili “kocove” struje su isprekidane naizmenične sinusoidne struje koje se koriste za stimulaciju zdravih mišića, za njihovo jačanje i hipertrofiju. Ruski lekar Jakov Koc je 1977 god. objavio da je dodatnim treningom ovim strujama postignuto značajno povećanje mišićne snage za 30 do 40 % kod ruskih sportista koji su na olimpijadi imali dobre rezultate.

Elektroforeza lekova

Elektroforeza lekova je unošenje lekova u organizam putem galvanske struje čime je omogućeno da lek za najkraće moguće vreme bude na mestu povrede ili zapaljenja. na ovaj način se postiže visoka koncentracija leka, imamo produženo dejstvo leka i stvaranje depoa.

Dijadinamične struje

Jednosmerne niskofrekventne impulsne struje polusinusoidnog oblika, brzo postižu snažno analgetičko dejstvo koje traje nekoliko časova, stimulacijom cirkulacije deluju na smanjenje edema i hematoma.

Galvanska struja

Primena jednosmerne struje, konstantnog napona u svrhe lečenja.

TENS (transkutana elektro-nervna stimulacija)

TENS (transkutana elektro-nervna stimulacija) je jedna od najdelotvornijih metoda u borbi protiv bola različitog porekla, omogućava pacijentu da kontroliše akutan ili hronični bol i smanji upotrebu analgetika bez ikakvih sporednih efekata. Primenjuje se kod migrena, glavobolja, distorzija i kontuzija, bola u leđima, neuralgija, kod bolova reumatskog porekla.

Interferentne strije ili nemecove

Interferentne struje ili nemecove su dobile naziv po efektu interferencije koji nastaje u tkivu kada se ukrste dva samostalna strujna kola. Prednost ovih struja je što ostvaruju terapijski efekat u dubini tkiva. U kombinaciji sa vakuum masažom postiže se jača i bolja stimulacija krvotoka što utiče na smanjenje bola koji je nastao kao posledica nedovoljnog priliva kiseonika. Ima primenu kod svih degenerativnih reumatskih oboljenja velikih zglobova (kuk, koleno, rame), kod cervikalnih i lumbalnih sindroma. Posebna prednost primene interferentnih struja je kod stanja posle preloma kod pacijenata kojima je ugrađen metal, jer oni zbog prisustva metala ne mogu da prime ni jednu drugu vrstu struje.

Elektrostimulacija

Elektrostimulacija je nadražaj strujom određenog inteziteta, frekvencije i trajanja u cilju izazivanja mišićne kontrakcije kod paretičnih (oduzetih) mišića koji nisu u stanju da iz određenih razloga funkcionišu na normalan način. Trouglasti ( eksponencijalni impulsi ) imaju postepen porast inteziteta i koriste se kod težeg stepena denervacije. Pravougaoni impuls se odlikuje naglim porastom inteziteta i imaju izgled pravougaonika. Koriste se kod lakšeg stepena denervacije.

termoterapija

Termoterapija

Termoterapija je primena toplote u lečenju.

Fangoterapija je jednostavna metoda kojom se postižu dobri rezultati u terapiji. Koristi se lekovito blato sa tačkom topljenja oko 50c. Nakon skidanja blata koža je crvena, vlažna, topla i elastična. U ordinaciji herodikus blato se koristi u terpeutske svrhe kao i uvod u kineziterapiju. Blato sadrži zeolit jedan od najpoznatijih antioksidnasa.

Krioterapija je primena hladnoće (led) u fizikalnoj terapiji i kao i toplota ima slične efekte ali oni mnogo duže traju. Hladnoća deluje u prvom trenutku na krvne sudove tako što deluje na njihovo sužavanje, a posle nekog vremena dolazi do njihovog naglog širenja uz jaku navalu krvi. Primena termoterapije je najčešća kod otoka.

Zakažite kompletan fizikalni pregled, fizikalnu terapiju i ostale usluge.

Zakazivanje