Kinesio taping – terapija lepljivim trakama

Kinesio taping je autorizovana tehnika lepljenja specijalne elastične lepljive trake u raznim bojama, koja se zasniva na prirodnom izlečenju tela. Sledi principe kineziologije (nauke o pokretu) i koristi se za lečenje mišića, zglobova i nerava u okviru fizikalne terapije.

U terapiji se koristi specijalna traka koja po elastičnosti vrlo slična samoj koži. Traka ne sadrži nikakva farmakološka sredstva na sebi. Lepak na njoj je hipoalergijski i traka maksimalno dopušta disanje kože. Vodootporna je te se pacijenti mogu slobodno tuširati dok je traka aplikovana. Nosi se 3-5 dana i potom se u potpunosti skida sa kože, bez ikakvih štetnih posledica.

Osnovno dejstvo trake je da se na mestu na koje je aplikovana, ubrzava protok telesnih tečnosti (limfe i krvi) te se tretirani deo bolje ishranjuje, smanjuje se iritacija na receptore u koži. Traka deluje sa svakim pokretom praveći male nabore na koži pa je segment koji tretiramo praktično 24 sata pod terapijom.

Primena kinesio taping terapije

Različitim tehnikama aplikacije trake postižu se sledeći efekti:

 • Podrška mišićima i zglobovima
 • Poboljšanje kontrakcije oslabljenih mišića
 • Otklanjanje zastoja krvi i limfe – poboljšavanje cirkulacije
 • Smanjenje upale
 • Smanjenje preosetljivosti i bola u koži i mišićima
 • Smanjenje prekomernog istezanja i prekomerne kontrakcije mišića
 • Smanjenje grčeva i mogućih povreda mišića
 • Povećanje obima pokreta
 • Uticaj na smanjenje hematoma (krvnih podliva), poboljšanje cirkulacije
 • Korigovanje funkcionalnih problema
 • Smanjenje ožiljaka i sprečavanje formiranja keloida

Svakom pacijentu se pristupa individualno i tehnika aplikacije se prilagođava njegovom problemu. U našoj ambulanti terapija trakama je uklopljena u terapijski protokol sa ostalim terapijskim procedurama. Terapiju mogu sprovoditi samo specijalno obučeni fizioterapeuti.