Kineziterapija - Vežbe

Kineziterapija predstavlja primenu pokreta u lečenju bolesnika.
Vežbe povećavaju:

 • Snagu
 • Otpornost
 • Elastičnost mišića, zglobova i ligamenata
 • Koordinaciju pokreta
 • Obim pokreta
 • Brzinu

Rano sprovođenje kineziterapije u povređenoj regiji sprečava prekomerno stvaranje ožiljaka, skvrčavanje ligamenata i zglobnih čaura.

Ciljevi kineziterapije su:

 • Poboljšanje obima pokreta i funkcije zglobova
 • Povećanje mišićne snage
 • Održavanje pravilnog položaja tela
 • Istezanje skraćenih mišića

U našoj ordinaciji herodikus kombinujemo kineziterapiju sa mnogim drugim fizikalnim procedurama da bi postigli najbolje rezultate i u najkraćem roku izlečili naše pacijente, što nam je i primarni cilj.

U ordinaciji se primenjuje individualni rad sa pacijentom. Stručni i obrazovni kadar fizioterpeuta je u svakom momentu pored pacijnta, pokazuje vežbe, pomaže i obučava vas da posle tretmana kod nas možete samostalno da vežbate i sami u kućnim uslovoma. na taj način ste u potpunosti sigurni u rukama profesionalaca.

Ciljevi u fazi imobilizacije su:

 • Poboljšati vaskularizaciju i stimulciju regenerativnih procesa
 • Sprečiti atrofiju povređenog tkiva
 • Poboljšati lokomotorne sposobnosti neoštećenih segmenata ekstremiteta i trupa.

Sve to ostvarujemo takozvanom mobilizacijom u imobilizaciji – sistematskim kontrahovanjem izometrično po 6 sekundi kontrakcije i 10 sekundi relaksacije.
Za to vreme drugi neimobilisni tj. nepovređeni zglobovi se vežbaju u punoj amplitudi pokreta.

Vidljiv je pozitivan efekat kineziterapije jer se pomoću ovih vežbi postiže jačanje muskulature, povećana pokretljivost i dodatna stabilnost zgloba. Kineziterapija predstavlja vežbanje tj. lečenje bolesnika pokretom.

Vrste terapeutskih vežbi mogu biti:

 • Pasivne vežbe
 • Aktivne vežbe (aktivno – potpomognute vežbe, aktivne (nepotpomognute) vežbe, aktivne vežbe sa opterećenjem)
Ciljevi kineziterapije u fazi posle imobilizacije su:

 • Povećanje obima pokreta
 • Ojačanje snage mišića
 • Poboljšanje izdržljivosti i koordinacije pokreta