Fizikalna terapija - pregled i procena

U kliničkoj proceni zastupljeni su svi elementi fizikalnog pregleda: anamneza, specijalistički pregled, pregled lokomotornog sistema, funkcionalna testiranja kao i savremeni labaratorijski i drugi dijagnostički postupci.

Tim za rehebilitaciju u specijalističkoj fizijatrijskoj ordinaciji Herodikus čine: specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, fizioterapeuti i radni terapeuti. Po potrebi uključujemo i druge lekare: neurologa, ortopeda, psihologa, reumatologa, rendgenologa.

Ultrazvučna dijagnostika (Ultrazvuk)

Ultrazvučna dijagnostika je najsavremnije dinamično neinvazivno ispitivanje. U specijalističko fizijatrijskoj ordinaciji Herodikus postoji aparat na kojem je moguće uraditi: ultrazvučni pregled abdomena, dojki, štitne žljezde i ultrazvučni pregled mekih tkiva.

Nakon obavljenog dijagnostičkog ultrazvuka, dobijate nalaz i pisano mišljenje u zavisnosti od daljeg lečenja.

Ultrazvučna dijagnostika omogućava detaljni pregled:

  • Tetiva i ligamenata,
  • Hematoma i fibroza u mišićima,
  • Burzitis
  • Tendinitist
  • Osificirajući miozitis
  • Sinovitis