Fizikalna terapija

Fizikalna medicina i rehabilitacija je medicinska disciplina koja izučava biološko delovanje raznih oblika fizičke energije (svetlost, toplota, elektricitet, zvuk, magnetizam, mehanička energija, prirodni lekoviti činioci i dr.), kao i njenu primenu u zdravih, obolelih ili povređenih ljudi s ciljem da se sposobnosti osobe razviju do njenih maksimalnih ili optimalnih fizičkih, fizioloških i psihosomatskih mogućnosti.

Ordinacija Herodikus je opremljena najkompletnijom i najmodernijom medicinskom opremom za fizikalnu terapiju renomiranih proizvođača. Pružićemo vam nivo usluge kakav možete da očekujete u svim licenciranim medicinskim centrima u EU i SAD.

Primena fizikalne terapije:

Laser

Laserska svetlost je stimulisana emisija elektromagnetnog zračenja iz spektra nejonizujućeg zračenja. To je veoma usmeren snop koherentne monohromatske svetlosti. U fizikalnoj medicini se koriste laseri male snage koji ostvaruju biostimulativni efekat bez termičkog efekta i bez morfoloških promena obasjanog tkiva. Koriste sonde sa diodama iz nevidljivog dela spektra (830 nm) koje uz povećanu izlaznu snagu (iznad 150 mw) imaju znatno veću dubinu prodiranja svetlosti (do 40-60mm) i time omogućavaju tretmane na dubljim delovima tela.

Terapijska dejstva lasera su:

Indikacije za primenu lasera su brojne:

Zakažite vaš termin: 069 401-05-36
ili putem KONTAKT FORME

Magnetoterapija (EMP)

Terapijska dejstva su:

Terapija izbora za mnogobrojna bolna stanja i patologije:
Indikacije za primenu EMP su:

Sonoterapija

Terapijski ultrazvuk (UZ)
U terapijske svrhe koristi se ultrazvuk frekvencije od 1 do 3 mhz. sonoforeza (unošenjem leka putem uz kombinuje se dejstvo leka i samog uz).
Najvažniji terapijski efekti UZ su:

Zakažite vaš termin: 069 401-05-36
ili putem KONTAKT FORME

Elektroterapija

Primena električne energije u cilju lečenja
Ruske ili “kocove” struje

Ruske ili “kocove” struje su isprekidane naizmenične sinusoidne struje koje se koriste za stimulaciju zdravih mišića, za njihovo jačanje i hipertrofiju. Ruski lekar Jakov Koc je 1977 god. objavio da je dodatnim treningom ovim strujama postignuto značajno povećanje mišićne snage za 30 do 40 % kod ruskih sportista koji su na olimpijadi imali dobre rezultate.

Elektroforeza lekova 

Elektroforeza lekova je unošenje lekova u organizam putem galvanske struje čime je omogućeno da lek za najkraće moguće vreme bude na mestu povrede ili zapaljenja. na ovaj način se postiže visoka koncentracija leka, imamo produženo dejstvo leka i stvaranje depoa.

Dijadinamične struje

Jednosmerne niskofrekventne impulsne struje polusinusoidnog oblika, brzo postižu snažno analgetičko dejstvo koje traje nekoliko časova, stimulacijom cirkulacije deluju na smanjenje edema i hematoma.

Galvanska struja

Primena jednosmerne struje, konstantnog napona u svrhe lečenja.

TENS (transkutana elektro-nervna stimulacija)

TENS (transkutana elektro-nervna stimulacija) je jedna od najdelotvornijih metoda u borbi protiv bola različitog porekla, omogućava pacijentu da kontroliše akutan ili hronični bol i smanji upotrebu analgetika bez ikakvih sporednih efekata. Primenjuje se kod migrena, glavobolja, distorzija i kontuzija, bola u leđima, neuralgija, kod bolova reumatskog porekla.

Interferentne struje ili nemecove

Interferentne struje ili nemecove su dobile naziv po efektu interferencije koji nastaje u tkivu kada se ukrste dva samostalna strujna kola. Prednost ovih struja je što ostvaruju terapijski efekat u dubini tkiva. U kombinaciji sa vakuum masažom postiže se jača i bolja stimulacija krvotoka što utiče na smanjenje bola koji je nastao kao posledica nedovoljnog priliva kiseonika. Ima primenu kod svih degenerativnih reumatskih oboljenja velikih zglobova (kuk, koleno, rame), kod cervikalnih i lumbalnih sindroma. Posebna prednost primene interferentnih struja je kod stanja posle preloma kod pacijenata kojima je ugrađen metal, jer oni zbog prisustva metala ne mogu da prime ni jednu drugu vrstu struje.

Elektrostimulacija

Elektrostimulacija je nadražaj strujom određenog inteziteta, frekvencije i trajanja u cilju izazivanja mišićne kontrakcije kod paretičnih (oduzetih) mišića koji nisu u stanju da iz određenih razloga funkcionišu na normalan način. Trouglasti ( eksponencijalni impulsi ) imaju postepen porast inteziteta i koriste se kod težeg stepena denervacije. Pravougaoni impuls se odlikuje naglim porastom inteziteta i imaju izgled pravougaonika. Koriste se kod lakšeg stepena denervacije.

zakazite-pregled-2
zakazite-pregled-2

Zakažite

Vaš Pregled

još danas

Ukoliko imate pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć ili konsultacija, budite slobodni da nas kontaktirate.

zakazite-pregled-2
zakazite-pregled-2

Zakažite

Vaš Pregled

još danas

Ukoliko imate pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć ili konsultacija, budite slobodni da nas kontaktirate.

Iskustva naših klijenata

Došao sam na preporuku i iskustvo je bilo bolje od očekivanog. Poslednjih mesec dana redovno odlazim na terapiju i sve je na najvišem nivou, od zakazivanja do same usluge i tretmana klijenata. Svi zaposleni su izuzetno fini i profesionalni. Topla preporuka.

Aleksandar Nastić

Dovodim redovno svoju baku na terapiju u Herodikus zbog bolova u šakama i vratu i prezadovoljne smo! Osoblje jako stručno, preljubazni, ordinacija sa najnovijom opremom, mogućnost terapije Indibom, interferentnom strujom i laserom. Zaista divan ambijent, hvala vam na svemu! Preporuka od srca!

Jelena Sribar

Apsolutno oduševljen uslugom, imao sam problem sa bolovima u leđima koji su nakon 10-tak terapija potpuno nestali. Sada redovno idem na masaže kako bi sprečio bolove da se ponovo jave. Ponovo mogu da se bavim sportskim aktivnostima, što mi veoma znači.

Đorđe Jovanić

Došao sam na preporuku i iskustvo je bilo bolje od očekivanog. Poslednjih mesec dana redovno odlazim na terapiju i sve je na najvišem nivou, od zakazivanja do same usluge i tretmana klijenata. Svi zaposleni su izuzetno fini i profesionalni. Topla preporuka.

Aleksandar Nastić

Dovodim redovno svoju baku na terapiju u Herodikus zbog bolova u šakama i vratu i prezadovoljne smo! Osoblje jako stručno, preljubazni, ordinacija sa najnovijom opremom, mogućnost terapije Indibom, interferentnom strujom i laserom. Zaista divan ambijent, hvala vam na svemu! Preporuka od srca!

Jelena Sribar

Apsolutno oduševljen uslugom, imao sam problem sa bolovima u leđima koji su nakon 10-tak terapija potpuno nestali. Sada redovno idem na masaže kako bi sprečio bolove da se ponovo jave. Ponovo mogu da se bavim sportskim aktivnostima, što mi veoma znači.

Đorđe Jovanić